Referat fra ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug 2020

Generalforsamling i Ørby Bylaug.

Torsdag d. 30.07.20. kl. 19

Til stede: Martin, Rita, Jytte, Karoline, Morten, Anders, Claus, Torben, Maria.

 1. Valg af dirigent. Torben vælges.
 2. Valg af referent. Morten vælges.
 3. Stemmetæller. Rita vælges.
 4. Bestyrelsens beretning.

Medlemsantal: – er vokset fra 6 betalende medlemmer til 56.

Henrik har lavet en flot hjemmeside med byens historie mm.

Vi har været på løvspringstur sidste forår i Melby Overdrev. Turen var blæsende men vellykket.

Leif fik installeret en hjertestarter, som hænger på hans garage.

Sommerfesten blev afholdt sidste år d. 24. august. Vi fik et overskud på 4800 kr.

Der blev indkøbt nye pavillontelte, som nu kan lejes for 200 kr. Se hjemmesiden.

Vi afholdt også en løvfaldstur i Nødebo, som var vellykket.

Til sidste års juletræs-arrangement blev vi præsenteret for det hidtil højeste, men til gengæld også grimmeste grantræ i bylaugets historie.

I dette forår skete der ikke så meget pga. corona. Årets sommerfest er af samme grund aflyst.

Løvfaldsturen bliver afholdt sidste søndag i oktober.

Halloween afholdes også som en fast bylaugsaktivitet.

 • Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet er færdig-revideret og godkendt.

Indtægter på ca.  9300 kr. og udgifter (primært telte og skur) på 12400 kr.

 • Forslag fra bestyrelsen.
 • Forslag fra medlemmer
 • Fastsættelse af kontingent. Kontingentet på 50 kr. fastholdes.
 • Valg til bestyrelsen. Vi har brug for to nye bestyrelsesmedlemmer.

Anders Trolle er formand, Bo er kasserer. Herudover er der Martin og Morten

 Susanne er suppleant.

Jytte melder sig. Email:  

 1. Valg af intern revisor. Anette genvælges uden modkandidater.
 2. Evt.

Det foreslås, at man til fremtidens sommerfest gør det noget lettere for de, der arrangerer festen. At man hver især tager den mad med, man skal spise, for eksempel.

Det foreslås , at man lægger bylaugs-aktiviteterne fast i et årshjul, så alle ved præcis, hvor aktiviteterne finder sted.

Næste år er det en mulighed, at sommerfesten bliver en fælles tur til Arresø.

Det efterspørges, at man tilmelder sig sommerfesten via nettet, og at der i denne forbindelse også spørges om, hvad man vil hjælpe med til festen. Der kan også spørges om, om man må kontakte vedkommende med henblik på at hjælpe med en praktisk opgave.

Andre alternative måder at afholde fest på er at afholde en fest i Vejby forsamlingshus eller Tisvilde Klubhus.

Jyttes email:

Jytteskovsorensen@yahoo.dk