Kære Ørby,

Der afholdes Ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug:

Torsdag d.30. Juli 2020 kl. 19:00 på pladsen på Ørby Gade.

(Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til d. 28. maj, men grundet COVID-19 og begrænsninger i at kunne samles, så er generalforsamlingen flyttet)

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 
 – Valg af dirigent
 – Valg af referant
 – Valg af stemmetæller
 – Bestyrelsens beretning
 – Fremlæggelse af regnskab – Forslag fra bestyrelsen 
– Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – Valg til bestyrelsen
 – Valg af intern revisor 
 – Eventuelt  

Husk, at hvis du har forslag som du ønsker skal tages op på Generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingen.
Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.

Mvh.
Ørby Bylaugs bestyrelse