Fra gamle dage

Der har levet mennesker i Ørby så langt tilbage som oldtiden, nærmere bestemt stenalderen, der begyndte for ca. 15000 år siden. De ca. nitten oldtidsgravhøje, som har prydet landskabet ved Ørby og Vejby, fortæller om oldtidsmenneskets færden. Af Nationalmuseets registreringer fremgår det, at gravhøjene havde en diameter på op til 30 meter og en højde på omkring 5 meter. Ved udgravninger af højene har arkæologer bl.a. fundet lerkar, brændte ben og bronzesager.

I sommeren 2006 fandt arkæologer fra Gilleleje Museum spor fra omkring ti bopladser ved Ørby Gade 3. Syv af disse bopladser stammer fra henholdsvis stenalderen og jernalderen, mens de tre pladser blev anlagt i 1600- og 1700 tallet.

I 1774 bestod landsbyen af 16 gårde. Gårdene lå karakteristisk for tidens bebyggelse tæt på den slyngede landsbyvej. Landboreformerne kom i sidste halvdel af 1700-tallet til Ørby. Da jorden havde en ensartet kvalitet, skete der en stjerneudskiftning. Det betød, at gårdene blev liggende i landsbyen, og at hver gård fik tildelt et kileformet markstykke.

Udsnit af Vejby Sognekort 1810

Ørby Baunehøj var i første halvdel af 1900-tallet et vigtigt omdrejningspunkt for folkelivet i Ørby og omegn. Gravhøjen var en nordsjællandsk festplads, der blev brugt til sommermøder, grundlovsmøder, pinsefester mv. På baunehøjens østlige del ligger Baunehulen, som var et folkeligt mødested placeret i en formodentlig gammel grusgrav. Frem til 2. Verdenskrig blev festpladsen brugt til grundlovsfester, mens der under krigen og frem til 1968 blev holdt pinsefester i Baunehulen.

Ørby 1873
År 1905
Ørby Mølle, Ørby Gårde og huse 

Matrikel: Ørby 016b 

Adresse: Maglebjergvej 007 (Tågerup-Ørby) (adressen findes ikke længere)

Mølle: Ørby Mølle Hollandsk mølle uden selvkrøjer
År 1095
Hyldekærgård, Ørby Gårde og huse 
Adresse: Farvergårdsvej, før 1991 Ellemosevejen 013 (Ørby) 
Matrikel: Ørby 002a

ca. 1910
Postkort 
Matrikel: Ørby 004c 
Adresse: Ørby Gade 18
Udsigt af Ørby Baun ca. 1907
Ørekilde Andels Mejeri, Møllebjerggård, Atterlund, Stubbebjerggård, Hjulmandens Hus

Ørby Købmandsforetning
Til højre i billedet ses lagerbygningen, der rummede foderstoffer og brændsel.

Postkort, der er poststemplet 30/2-1911. 
Adresse: Ørby Gade 007 Ørby 
Matrikel: Ørby 005f 
“Maren Bendts Hus”  også kaldet Bavne-Bendts Hus
Adresse: Askemosevejen, Ørby 009, 11 (Ørby-Holløse) 
Matrikel: Ørby 009f
Årstal 1910
Christopher Larsen, Ørby, formand for Ørekilde Mejeri 1901
Ørekilde Andelsmejeri, Ørby Mejeri
Matrikel: Ørby 007g
Årstal 1899

Dyrlæge Jens Gram ved mælkecentrifugen år 1906
Ørekilde Andelsmejeri, Ørby Mejeri
Ørekilde Andelsmejeri under opførelse
Årstal 1889