Om din landsby

Ørby har en grøn karakter og ligger i det åbne land omgivet af landbrugsarealer. Landsbyen ligger øst for Tibirke, vest for Ørby station, syd for Vejby og nord for Helsinge.

Landsbyen ligger i Vejby kirkesogn i en afstand af ca. 2 km fra Vejby, som er hovedbyen i kirkesognet. Vejby har både kirke, skole, forsamlingshus, plejehjem, daginstitutioner, arbejdspladser m.m.

Den gamle landsby ligger hovedsagelig i en række langs Askemosevej/Laugøvej og Ørby Gade, hvor gårdene Møllebjerggård, Attelundgård og Ørholmgård ligger og hvor det tidligere mejeri, købmandsgård og smedje fortsat ligger, dog uden at disse funktioner er bibeholdt. Gadekæret ligger også ved Askemosevejen.

De nyere parcelhuse ligger hovedsagelig i landsbyens udkant. I den gamle landsby er den enkelte gård og bolig særegen, hvad angår bygningernes udformning og placering samt havernes indretning og størrelse. Boligerne i de nyere parcelhuskvarterer er typiske eksempler på forstadsboliger, som ikke har en lokal forankring.

Inden for landsbyafgrænsningen er der 2 gårde i drift, Hyldekærgård er et stutteri og Attelundgård drives landsbrugsmæssigt.

I dag ligger Baunehøjen som en fin påmindelse om Ørbys sociale liv igennem tiden.